SenioriNET


„SenioriNET – Reţea ONG de servicii dedicate persoanelor vârstnice”

Site proiect: www.seniorinet.ro

Proiectul „SenioriNET – reţea ONG de servicii dedicate persoanelor vârstnice” este co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă, în cadrul Schemei de Grant pentru ONG-uri, Fondul Tematic pentru Participarea Societăţii Civile – Programul de Cooperare Elveţiano-Roman, are o durată de 2 ani (2013 – 2015) şi un buget total de 251.102,25 CHF din care 223.481,00 CHF reprezintă finanţarea nerambursabilă.

Proiectul „SenioriNET – Reţea ONG de servicii dedicate persoanelor vârstnice” îşi propune să creeze prima reţea informală la nivel naţional de organizaţii active în domeniul serviciilor pentru vârstnici, cu precădere cele care furnizează îngrijiri la domiciliu. Capacitatea limitată a ONG-urilor din domeniul serviciilor pentru vârstnici de a coopera cu autorităţile şi de populariza serviciile oferite conduce la un interes scăzut al autorităţilor de a susţine politicile de dezvoltare a serviciilor pentru vârstnici şi implicit la accesul limitat sau inexistent la servicii pentru vârstnici. Aceasta iniţiativă are în vedere consolidarea pe termen lung a capacităţii organizaţiilor neguvernamentale din sectorul social şi de sustinere a participării lor active la îmbunătăţirea strategiilor şi politicilor care asigură un acces crescut al vârstnicilor din România la servicii de îngrijire la domiciliu.

Asociaţia Habilitas- CRFP este unul dintre iniţiatorii acestei reţele. alături de Confederaţia Caritas România (coordonator), Fundaţia Crucea Alb-Galbenă România, Asociaţia de Ajutor Mutual Bucureşti şi Asociaţia Four Change.

Obiectivele principale ale proiectului au fost:

– Crearea unei reţele naţionale active formată din cel puţin 30 de ONG-uri furnizoare de servicii de îngrijire la domiciliu şi/sau implicate în acţiuni de adresate persoanelor vârstnice şi complementare îngrijirilor la domiciliu

– Oferirea organizaţiilor din reţea a cadrulului necesar pentru creşterea capacităţii interne

– Creşterea nivelul de informare şi conştientizare autorităţilor publice şi a cetăţenilor cu privire serviciile adresate vârstnicilor din România

– Facilitarea accesul persoanelor interesate de informaţii cu privire la serviciile adresate vârstnicilor

Printre rezultatele obţinute enumerăm:

– O reţea naţională formată din cel puţin 30 de ONG-uri furnizoare de servicii de îngrijire la domiciliu şi/sau implicate în acţiuni de adresate persoanelor vârstnice şi complementare îngrijirilor la domiciliu

– 1 pachet informativ online care va conţine 1 website, o hartă cu serviciile la nivel naţional, 20 de newslettere online distribuite

– 2 sesiuni de instuire realizate în domeniul lobby and advocacy

– Organizarea Forumului furnizorilor de servicii adresate vârstnicilor din România

– Realizarea unei campanii de advocacy

– Elaborarea unui document de politică publică

– Organizarea unei întâlniri cu decidenţii politici

– Organizarea de mese rotunde de dialog social

– Barometrul colaborarii cu autorităţile publice

– Elaborarea Catalogului de bune practici în domeniul îngrijirilor la domiciliu adresate vârstnicilor

– Realizarea unui scurt film de promovare a conceptului de îngrijiri la domiciliu adresate vârstnicilor