Despre noi


Asociaţia Habilitas – CRFP este o organizaţie non-guvernamentală care işi propune ca misiune dezvoltarea de proiecte şi programe în domeniul îmbătrânirii şi al educaţiei continue, dezvoltarea de servicii pentru persoanele vârstnice din România şi de activităţi în domeniul economiei sociale, precum şi îmbunătăţirea politicilor publice în domeniul social. Tot ceea ce facem este caracterizat de valori ca profesionalism, dezvoltare, inovaţie, cooperare, calitate, încredere, formare continuă.

Asociaţia Habilitas – CRFP colaborează cu alte ONG-uri la nivel naţional şi european, cu asociaţii care reprezintă drepturile persoanelor vârstnice, cu autorităţi publice locale şi centrale şi are ca obiectiv să devină un factor real de schimbare şi inovare în domeniul îmbătrânirii şi îmbunătăţirii calităţii vieţii seniorilor din România.

În prezent, Habilitas este acreditată de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) ca furnizor de programe de calificare în ocupaţia “îngrijitor bătrân la domiciliu”, la sfârşitul cursului absolventul primind un certificat de calificare recunoscut la nivel european.