Despre Fondul ONG


Fond-ONGSusţinerea societăţii civile se numară printre priorităţile cheie ale granturilor Spaţiului Economic European (SEE) şi norvegiene 2009-2014, program finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia, aşa cum se precizează în Memorandum-ul de Înţelegere privind implementarea acestui mecanism de finanţare.

Obiectivul general al Fondului ONG în Romania este “Consolidarea dezvoltării societăţii civile şi creşterea contribuţiei la justiţia socială, democraţie şi dezvoltare sustenabilă” şi va contribui la obiectivele generale ale Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) de a reduce disparităţile economice şi sociale în Spaţiul Economic European şi de a întări relaţiile bilaterale între România şi statele donatoare Islanda, Liechtenstein şi Norvegia.
Operatorul Fondului ONG în România este Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, împreună cu partenerii săi Fundaţia pentru Parteneriat şi Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi.

Obiectivul general al Componentei IMPLICARE este de a încuraja cetaţenia activă şi participarea la viaţa comunităţii, de a asigura respectarea şi aplicarea valorilor democratice fundamentale.

Obiectivul specific al Subcomponentei 1.2 – Voluntariat este de a sustine initiativele care aduc o contribuţie importantă în comunitate oferind tuturor vârstelor şi grupurilor sociale oportunitatea de a se implica în actiuni voluntare.