Sanatatea mintala – Prioritate pe agenda publica!


În perioada 31 octombrie 2018 – 27 februarie 2020, Societatea Română de Sprijin a Vârstnicilor și a Suferinzilor cu Afecțiuni de tip Alzheimer, în calitate de lider de parteneriat, derulează împreună cu Asociația Habilitas – CRFP proiectul „Sănătatea mintală – prioritate pe agenda publică!” (Cod proiect: 112591), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.

Obiectivul general al proiectului este de a formula și de a promova politici alternative la Legea Sănătății Mintale (Legea 487/2002 republicată în 2012), cu accent pe demențe.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Creșterea gradului de monitorizare și evaluare a politicilor publice, prin elaborarea unei metodologii și a unui raport deevaluare a politicilor publice în domeniul sănătății mintale;

2. Stimularea și consolidarea dialogului social și a conlucrării dintre ONG-uri, parteneri socialiși autoritățile publice din domeniul sănătății mintale și cel socio-medical, prin:întâlniri lunare în cadrul unei structuri nou-create – Centrul de Dialog Social; organizarea unui Forum de dialog social, cu participarea a 40 de persoane; lansarea unei platforme de dialog social care va permite interacțiunea între ONG-uri, parteneri sociali, autoritățipublice și alte persoane interesate și semnalarea de probleme și soluții în domeniul sănătății mintale; participareaactivă a 150 de persoane la 5ateliere de lucru regionale (București, Brașov, Cluj, Iași, Timișoara), în vedereacreșterii implicării acestora în formularea și îmbunătățirea politicilor publicedin domeniul sănătății mintale;

3.Creșterea capacității a 51 de ONG-uri și a două sindicate cointeresate de ase implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern in domeniul sănătățiimintale, prin organizarea de instruiri în politici publice, advocacy, egalitate de șanse, dezvoltare durabilășiresponsabilitate socială;

4. Dezvoltarea capacității a 72 de persoane, angajați și voluntari din ONG-uri și sindicate, în formularea de propunerialternative la politicile publice actuale prin instruire specifică.

5. Optimizarea reglementarilor legislative în domeniul sănătății mintale, prin elaborarea și promovarea unei politici publicealternative la Legea sănătății mintale și prin organizarea unei vizite de studiu în Scoția în vederea transferului și adaptării de bune practici europene în formularea de politici publice.

Valoarea totală a proiectului este de 931,980.95 lei, din care 913,341.33 lei reprezintă valoarea cofinanțării asigurate de UE și a finanțării naționale, iar 18,639.62 lei, contribuția proprie.

Descarcati in format PDF:

Infografic paliere – Plan de Actiune