PIA – Lucrătorii de suport – O forță inovatoare în susținerea îngrijirii persoanelor cu demență


Proiect Nr: 2021-1-NO01-KA220-ADU-000026860

P.I.A. își propune să introducă profilul Lucrătorilor de Suport în îngrijirea demenței, prin implicarea (foștilor) îngrijitori informali ai persoanelor cu demență.

PARTENERIAT

– Norvegia – KBT Vocational School – WWW.KBTFAGSKOLE.NO

– Grecia- Alzheimer Hellas – WWW.ALZHEIMER-HELLAS.GR

– Romania – Asociația Habilitas – WWW.HABILITAS.RO

– Italia- Anziani e Non Solo – WWW.ANZIANIENONSOLO.IT

– Romania – Asociatia Afect

O VIAȚĂ MAI BUNĂ PENTRU PERSOANELE CU DEMENțĂ!

În ultimii ani, Lucrătorii de Suport au fost angajați în serviciile de sănătate și stare de bine ca o resursă pentru a promova perspectiva utilizatorului, a consolida orientarea către recuperare și a adapta mai bine serviciile la nevoile utilizatorilor.

Proiectul PIA își propune să promoveze valorile și măsurile pentru o viață mai bună pentru persoanele cu demență și modul de a crea participarea și coproducția între furnizorii de servicii și familiile beneficiarilor de servicii. Acest lucru necesită educație, formare și schimbare de atitudini în rândul îngrijitorilor informali, profesioniștilor și factorilor de decizie.

Proiectul va răspunde acestor nevoi prin partajarea competențelor și consolidarea capacităților în educație și formare pentru lucrătorii de la egal la egal în demență.

Scopul proiectului este de a contribui la crearea de servicii durabile și de îmbunătățire a competențelor pentru persoanele cu demență prin găsirea de noi modalități de a implica utilizatorii și îngrijitorii lor informali în dezvoltarea serviciilor. Proiectul va ajuta, de asemenea, la reducerea rușinii, stigmatizării și tabu-ului asociate cu demența, astfel încât persoanele afectate să poată căuta ajutor într-o fază mai timpurie a bolii.

PIA va crea o platformă digitală care facilitează crearea de rețele în țările participante pentru a aborda provocările legate de demență și va stmula implicarea cu cadre de referință mai largi ca potențial pentru a permite modele mai îndrăznețe și mai bune de îngrijire a demenței.

REZULTATELE PROIECTULUI:

– Materiale și metodologie de formare – Dezvoltarea resurselor de formare dedicate pentru lucrătorii de sprijin de la egal la egal în îngrijirea demenței.

– Orientări pentru implicarea și împuternicirea lucrătorilor în sprijinul colegilor. Dezvoltarea platformei digitale de comunicare și colaborare. Crearea unei rețele pentru împărtășirea experienței și a cunoștințelor. – Strategii pentru o implicare sporită a îngrijitorilor informali în furnizarea și proiectarea de îngrijire a demenței– activităţi de advocacy.