SES

Proiectul “$E$ – Susţinere Economica şi Socială pentru persoane vulnerabile” este un proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin POSDRU — INVESTEŞTE ÎN OAMENI! — vizând promovarea incluziunii şi dezvoltarea economiei sociale în România. Acest proiect îşi propune să faciliteze accesul pe piaţa muncii a persoanelor celor mai dezavantajate economic şi social.

Proiectul este implementat de ONPHR în parteneriat cu CRPG – Centrul de Reabilitare Profesională Gaia (Portugalia), Fundaţia Inimă de Copil – Galaţi, Asociaţia HABILITAS – Centru de Resurse şi Formare Profesională, Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară Caleidoscop, Asociaţia pentru Dialog şi Educaţie Civică, Asociaţia Ai Grijă de Mine, Asociaţia CONSILIER-VEST, pe o perioada de 12 luni.

Obiectivul general al proiectului este promovarea economiei sociale, ca mecanism activ şi viabil, generator de incluziune socială şi profesională a persoanelor vulnerabile, prin dezvoltare personală şi profesională a acestora, prin infiinţarea de întreprinderi sociale şi prin diseminarea de modele de bune practici.

În cadrul proiectului vor fi înfiinţate 10 noi întreprinderi sociale, din care 4 $E$-uri în mediul urban – regiunea Bucureşti–Ilfov: un magazin de comerţ online, o întreprindere de servicii arhivistice integrate, un atelier manufactură obiecte artizanale, care va avea şi statut de unitate protejată autorizată (UPA) în regiunea Sud-Est, un centru de îngrijire bătrâni la domiciliu şi 6 $E$-uri în mediul rural: un centru de servicii integrate de asistenţă socio-profesională (formare, plasare persoane vulnerabile plus servicii curaţenie) în regiunea Vest, un atelier tâmplărie, obiecte tradiţionale din lemn, o unitate producţie lumânări decorative şi săpunuri naturale şi un centru procesare fructe şi legume prin metode tradiţionale în regiunea Sud Vest, un centru de recuperare medicală pentru copii, un centru care asigură servicii de îngrijire bătrâni la domiciliu.

Grupul ţintă al proiectului este alcătuit din 420 de persoane provenind din categoriile vulnerabile: 29 de persoane de etnie romă, 71 de persoane cu dizabilităţi, 13 tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, 97 de persoane din familii cu peste 2 copii, 40 de persoane care au părăsit timpuriu şcoala, 75 de femei în situaţii de risc, 87 de persoane care trăiesc din venitul minim garantat, 8 persoane afectate de boli profesionale.

Asociaţia HABILITAS – Centru de Resurse şi Formare Profesională a creat deja, în cadrul proiectului, o structură de economie socială numită S.C. Comunitas Help S.R.L. care are drept scop furnizarea de servicii de îngrijire la domiciliu şi servicii de curăţenie. În cadrul acesteia vor fi angajate mai multe persoane din grupuri vulnerabile, contribuind astfel la facilitarea accesului pe piaţa muncii a persoanelor provenind din grupuri dezavantajate.

Informaţii detaliate despre activitatea Comunitas Help puteţi afla pe site-ul $E$: www.comunitashelp.ro