”C2E – Care to Entrepreneurship” este un proiect Erasmus+ de Parteneriat Strategic in domeniul Tineretului, finantat de Comisia Europeana prin Agentia Nationala pentru Erasmus+ din Marea Britanie, cu o durata de 2 ani (01.04.2018 – 31.03.2020).

Se estimeaza ca in Europa existamai mult de 100 de milioane de ingrijitori – persoane care pot avea grijă constant de un copil, un bolnav, un varstnic sau o persoana cu dizabilitati. Această cifra reprezinta aproximativ o cincime din intreaga populatie europeană. Marea majoritate a acestora sunt tineri, in principal fete.

Conform statisticilor la nivel european, ingrijitorii tineri se confrunta cu obstacole in calea educatiei, formarii si ocuparii pe piata muncii. Ei dobandesc in munca lor o serie de abilitati si competente care, cu sprijinul potrivit, ii pot conduce la dezvoltarea propriilor afaceri sociale si a activităților antreprenoriale, intr-o Europa marcata de un nivel ridicat al somajului in randul tinerilor. In acest context, antreprenoriatul social reprezinta o solutie viabila de (auto)ocupare care faciliteaza accesul tinerilor ingrijitori pe piața fortei de munca, contribuind totodata la bunastarea comunitatii prin rezolvarea problemelor sociale presante.

Scopul proiectului

Raspunzand prioritatilor Agendei de la Lisabona si Strategiei Europa 2020 care promoveaza antreprenoriatul ca element cheie al unei cresteri inteligente, durabile si favorabile incluziunii, C2E vizeaza tinerii ingrijitori in varsta de 18-30 de ani, cu accent deosebit pe tinerele provenite din familiile cu venituri mici, pentru cultivarea abilitatilor lor practice, creative si antreprenoriale, in scopul ocuparii pe piata muncii.

Rezultate principale

  • elaborareaunorinstrumenteeducationalesi de formare in proiectpebazaexperiențeisi a cunostintelor practice ale ingrijitorilortineri;
  • dezvoltarea de noiprogramesicursuri de instruire (prinintermediuluneiplatforme online si fata in fata) pentruingrijitoriitineri, prin care sa-sidezvoltecunostintelesicompetentelenecesarepentru a deveniantreprenorisociali
  • testareasiimplementareaacestorprograme in Marea Britanie, Grecia, Italia, Romania siBelgia;
  • promovarearezultatelor comparative obtinute in tarilepartenere,pentruconsolidareapracticilorsipoliticilor in UE.

Proiectul este implementat de IARS International Institute UK in parteneriat cu 4 organizatii europene:

Kentro Merimnas Oikogenieas Paidiou – KMOP (Grecia);

Asociația Habilitas – Centru de Resurse și Formare Profesională(Romania);

Anziani e Non Solo – ANS (Italia);

Diesis Coop (Belgia).

 

Site-ul proiectului: www.c2eproject.org

Pagina de Fb a proiectului: /c2eproject