Evaluarea competenţelor personalului migrant în îngrijirea vârstnicului (www.amico-online.org şi www.amico-tool.org)

Proiectul AMiCo a avut ca scop promovarea introducerii şi implementării a sistemului de credite ECVET pentru domeniul Îngrijirii Vârstnicilor în cele cinci ţări implicate în acest proiect: Germania, Italia, România, Polonia şi Bulgaria. Proiectul a promovat mobilitatea lucratorilor calificaţi pe teritoriul Europei şi integrarea lor pe piaţa muncii în ţările în care migrează, precum şi transparenţa privind competenţele necesare în îngrijirea vârstnicilor şi evaluarea competenţelor dobândite anterior care sunt relevante pentru îngrijirea profesională a vârstnicilor. Prin intermediul unui instrument de evaluare bazat pe utilizarea internetului, o orientare importantă a fost oferită lucrătorilor migranţi, pentru organizaţii din domeniul educatiei si orientarii vocationale, pentru angajatori si pentru actorii-cheie de pe piaţa muncii (ex: agenţii pentru ocuparea forţei de muncă).
Proiectul AMiCo a urmărit două obiective principale:

1. Implementarea şi utilizarea sistemului ECVET (Sistemul european pentru acumularea şi transferul punctelor de credit în Educaţia şi Formarea Vocaţională) în domeniul Îngrijirii Vârstnicilor în ţările implicate ;
2. Promovarea mobilitaţii personalului calificat în sectorul îngrijirii vârstnicilor în Europa;
Pagina web a AmiCo şi instrumenul AmiCo nu oferă numai informaţii şi orientare profesioniştilor din domeniul Îngrijirii Vârstnicilor din România şi Polonia referitoare la piaţa muncii din ţările unde pot lucra. Acestea dau posibilitatea instituţiilor pentru Îngrijirea Vârstnicului, furnizorilor de servicii de îngrijiri ambulatorii şi agenţiilor de plasare private în domeniul Îngrijirii Vârstnicului din Italia şi Germania, să angajeze personal potrivit cu competenţele profesionale şi calificările acestuia. Fireşte, produsele AmiCo pot fi folosite şi de organizaţii din domeniul educaţiei vocaţionale şi consilierii, de angajatori şi actori cheie de pe piaţa muncii (ex.:agenţii de muncă, centre pentru găsirea unui loc de muncă).
AmiCo a dezvoltat o pagină web informaţională multilingvistică şi un instrument de autoevaluare bazat pe tehnologiile informatice (instrumentul Amico) pentru a furniza orientările cruciale mai sus menţionate.
Instrumentul Internet rezultat dă posibiliatea persoanelor care lucrează în Îngrijirea Vârstnicilor să evalueze experienţa relevantă profesională şi competenţele achiziţionate formal, informal sau non-formal.
Instrumentul oferă transparenţă referitor la profilele profesionale şi domeniile de activitate în Îngrijirea Vârstnicului în cele cinci ţări implicate în proiect. Permite identificarea potrivirilor/diferenţelor, şi furnizează utilizatorilor individuali recomandări referitoare la competenţe suplimentare pe care trebuie să le dobandească înainte de a migra.