elmi_logo

CURSURI DE FORMARE PENTRU ÎNGRIJITORII FAMILIALI (INFORMALI) AI PERSOANELOR VÂRSTNICE – ACCESAŢI PLATFORMA ON-LINE ELMI – www.elmicourse.eu!

Site-ul proiectului: www.elmiproject.eu

Proiectul „STIMULAREA INTEGRARII PE PIAŢA MUNCII A ÎNGRIJITORILOR FAMILIALI AI PERSOANELOR VÂRSTNICE PRIN ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETENŢELOR” – ”ENHANCING LABOUR MARKET INTEGRATION OF ELDERLY FAMILY CARERS THROUGH SKILLS IMPROVING” (ELMI) este un proiect Leonardo da Vinci Transfer de Inovaţie şi face parte din Programul Învăţare pe tot parcursul vieţii, coordonat de Asociaţia Habilitas CRFP.

Durata proiectului ELMI este de 2 ani: 01.03.2014 – 28.02.2016

Este finanţat de Comisia Europeana prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale din România.

Cei 7 parteneri ai proiectului provin din cinci ţări: România (Asociaţia Habilitas CRFP – coordonator, Societatea Română Alzheimer, Confederaţia Caritas România), Italia (Anziani e Non Solo), Polonia (Universitatea din Lodz), Cehia (European Development Agency) şi Austria (E.N.T.E.R.).

CONTEXT ŞI JUSTIFICARE
Îmbătrânirea progresivă a populaţiei este o problemă cu care se confruntă toate ţările europene în acest moment. Tocmai de aceea, provocarea pentru sistemele de îngrijire medicală şi socială va fi uriaşă, iar munca îngrijitorilor informali ca furnizori principali de îngrijire va rămâne crucială sau va deveni chiar mai importantă. Din pacate, criza financiară a condus la reducerea numărului local de îngrijitori. Din acest motiv, Comisia Europeană recomandă în Raportul asupra Îmbătrânirii Populaţiei, îndreptarea atenţiei asupra familiei, astfel încât îngrijirea să vină din interiorul acestea, nu din exterior, lucru care ar face ca îngrijirea informală să devină o resursă valoroasa pe piaţa muncii.
România, Polonia şi Cehia sunt trei dintre ţările europene în care îngrijirea persoanelor vârstnice se bazează cel mai mult pe familie. De aceea, proiectul ELMI are în vedere două scopuri: transferul din Italia către România a unui curs de formare de tip e-learning pentru îngrijitorii informali şi analiza unui potenţial transfer al cursului către Polonia şi Cehia.
Proiectul ELMI propune în acest sens un transfer al unui curs de tip e-learning pentru îngrijitorii informali din Italia în România, şi analiza unui potenţial transfer al cursului în Polonia şi Cehia, ajutându-i în rolul lor de îngrijire şi oferindu-le noi competenţe pentru a reintra pe piaţa muncii. Mai mult, formarea parcursă în Romania va fi recunoscută în Italia în cadrul unui Memorandum de Înţelegere ECVET ceea ce va susţine mobilitatea îngrijitorilor calificaţi. Proiectul ELMI îşi propune de asemenea să dezvolte o strategie pentru a susţine tranziţia de la îngrijirea informală la cea formală pentru foştii ingrijitori.

OBIECTIVE:

– Transferul în România a unui curs de tip e-learning pentru îngrijitorii informali (familiali) ai persoanelor vârstnice, curs dezvoltat şi utilizat deja în Italia

– Dezvoltarea unei strategii pentru a susţine tranziţia de la îngrijirea informală la cea formală pentru foştii îngrijitori

– Semnarea unui Memorandum de Înţelegere ECVET pentru a susţine mobilitatea îngrijitorilor formali

– Analiza transferabilităţii instrumentului de formare on-line şi a întregii strategii către Polonia şi Cehia

REZULTATE:

– Curs on-line pentru îngrijitorii informali (familiali) ai persoanelor vârstnice – www.elmicourse.eu, cu focus pe îngrijirea persoanelor diagnosticate cu demenţă Alzheimer. Cursul va avea ca obiectiv dobândirea de competenţe în domeniul îngrijirii vârstnicilor de catre îngrijitorii informali, atât pentru a le permite îngrijitorilor să facă fata mai bine provocarilor acestui rol cat si pentru profesionalizarea lor ulterioara si integrarea pe piaţa muncii. Temele tratate privesc îngrijirea persoanei vârstnice (hrănire, comunicare etc.), problemele generate de cele mai întalnite boli (cu focus special pe demenţă Alzheimer), prevenirea stresului, suportul serviciilor sociale. Cursul, care în versiunea italiană initială are 18 unităţi didactice (60 de ore) va fi adaptat pentru România în variantă completa, şi de asemenea vor fi pilotate 2 module în Polonia şi Cehia

– Platforma on-line de resurse pentru îngrijitorii informali ai vârstnicilor din România, cu focus pe demenţa Alzheimer.

– Ghid pentru îngrijitorii informali ai persoanelor vârstnice în ceea ce priveşte procesul de îngrijire, şi care va prezenta totodată avantajele programului de formare în vederea obţinerii reinserţiei profesionale.

– Concept-paper pentru strategia integrării pe piaţa muncii a foştilor îngrijitori informali ce doresc să devină îngrijitori profesionişti, strategie care va fi prezentată autorităţilor în cadrul unei mese rotunde.