IDECO


Îmbunătăţirea transparenţei pentru Coordonatorii de Departamente în LTCI (www.idecoproject.eu)

Scopul proiectului: să îmbunătăţească transparenţa şi să faciliteze recunoaşterea rezultatelor învăţării şi calificărilor pentru profilul profesional al coordonatorului de departament la nivel european. Partenerii proiectului au facut eforturi pentru proceduri asociate de evaluare, transfer, validare şi acumulare a rezultatelor învăţării dobândite în cadrul educaţiei formale, non-formale şi informale, pentru elaborarea şi aplicarea unor metode şi ghiduri transferabile în vederea împărţirii calificarilor în unităţi de învăţare cu alocarea de puncte ECVET, bazându-se pe specificaţiile tehnice ECVET, pentru elaborarea şi testarea standardelor de calitate pentru aplicarea sistemului ECVET la calificările naţionale, sectoriale sau transnaţionale, cu obiectivul de a emite un certificat de calitate ECVET pentru aceste calificări, şi, în final, a fost testat un sistem ECVET pentru profilul profesional al coordonatorului de departament din instituţiile de îngrijire de lungă durată. Coordonatorul proiectului a fost Kairos S.p.A Italia.
Ţările partenere în proiect au fost: Italia, România, Germania, Franţa