PROIECTUL “PARTENERIAT PENTRU COMBATEREA ABUZULUI ASUPRA VÂRSTNICULUI”

Proiect LLP Grundtvig Parteneriate pentru Învăţare
Finanţat de Comisia Europeană prin ANPCDEFP
Durata: 2 ani (2013-2015)
Site-ul proiectului: www.combatingelderabuse.eu

PARTENERIATUL

– Suvanto (Finlanda) – Asociaţia Finlandeză pentru o Bătrâneţe Sigură, este o organizaţie non-guvernamentală naţională. Scopul acestei asociaţii este de a creşte conştientizarea despre subiectul abuzului asupra vârstnicului şi neglijării.

– Asociaţia HABILITAS – Centru de Resurse şi Formare Profesională (România)

– Age Action (Irlanda) – un ONG naţional reprezentativ şi de advocacy pentru persoanele vârstnice

– Anziani e Non Solo (Italia) – este un ONG care lucrează în domeniul inovarii sociale

CONTEXT SI JUSTIFICARE
Conform Statisticilor Eurostat, proiecţiile populaţiei (2011) în ţările acestui proiect arată că procentajul persoanelor cu vârste peste 65 de ani va creşte. Deşi condiţiile de sănătate ale populaţiei vârstnice este de aşteptat că vor continua să se îmbunătăţească, creşterea rapidă a numarului bătrânilor foarte în vârstă probabil că va prezenta o provocare pentru sistemele de protecţie socială. Mai ales persoanele vârstnice cu dizabilităţi mentale şi fizice care pot fi dependente de ajutorul îngrijitorilor informali sau profesionişti şi ca rezultat pot fi mai vulnerabili la abuz.

Rata prevalenţei abuzului asupra vârstnicului în diferite ţări europene variază de la 0.8% la 39.4%. În ultimii câţiva ani, subiectul abuzului şi neglijării persoanelor vârstnice a caştigat importanţă atat la nivel European cât şi naţional. Autorităţile publice, decidenţii, furnizorii de îngrijire şi organizaţiile de beneficiari sunt acum conştiente ca, la fel ca şi abuzul asupra copilului, abuzul asupra vârstnicului nu mai poate fi tolerat şi trebuie puse în practică măsuri pentru a garanta ca toţi vârstnicii care devin dependenţi de alţii pentru îngrijire şi asistenţă sunt protejaţi în mod adecvat şi se pot bucura de o bătrâneţe demnă. Abuzul asupra vârstnicului este recunoscut ca o problemă majoră a societăţii în Europa.

SCOPUL PROIECTULUI
O nevoie comună a organizaţiilor partenere din acest proiect este de a găsi permanent noi cunoştinţe şi modalităţi de a educa, forma şi susţine autorităţile locale şi naţionale, îngrijitorii informali şi profesionişti şi voluntarii pentru a proteja persoanele vârstnice de abuz, pentru a permite vârstnicilor înşişi să îşi preia propriile vieţi şi să creeze oportunităţi pentru participarea lor în societate. Există de asemenea o nevoie pentru o mai intensă colaborare inter-agenţii şi protocoale şi îmbunătăţirea serviciilor.
Proiectul propus oferă o oportunitate de a împărtăşi aceste cunoştinţe, material de formare şi de a dezvolta mai departe instrumentele existente. Partenerii au fost şi sunt şi în prezent implicaţi în diferite activităţi şi proiecte la nivel european. Acest lucru face posibilă extinderea cunoştinţelor despre abuzul asupra vârstnicului la nivel european.

Obiectivele acestui proiect sunt:

– extinderea cunoştinţelor şi a conştientizării asupra modalităţilor de a preveni abuzul asupra vârstnicului la nivel local, naţional şi european;

– împărtăşirea şi dezvoltarea unor materiale de formare inovative şi a unor metode şi căi de a creşte conştientizarea despre abuzul asupra vârstnicului printre voluntari, îngrijitori informali şi persoane vârstnice şi familiile lor;

– angajarea în creşterea conştientizării despre abuzul asupra vârstnicului la nivel naţional prin implicarea în evenimente ce marcheaza Ziua Mondială a Conştientizării Abuzului asupra Vârstnicului (WEAAD).

Obiectivele au fost atinse împărtăşind cunoştinţele şi experienţele şi explorând materialele de formare existente şi identificând alte iniţiative cum ar fi activităţi de suport incluzând grupuri de suport, servicii de consiliere, linii telefonice de tip helpline etc. pentru cei care au experimentat abuzul. Acestea dau idei bogate şi inovative pentru practicile de formare, metodele, materialul şi serviciile care au ca ţintă persoanele vârstnice.

REZULTATE
Rezultatul proiectului este un pachet introductiv de formare şi de creştere a conştientizării pentru îngrijitorii informali ai persoanelor vârstnice – Prezentare Power Point, Manual pentru formatori, Planşa de resurse cu cartonaşe pentru localizarea serviciilor de suport în cazurile de abuz.