Proiectul SOUND


SOUND – Training social and health care professionals in music-based therapeutic interventions to support older people with Dementia

Proiect ERASMUS+ Nr. 2021-1-IT-02-KA220-ADU-000033494

Despre proiect

Proiectul SOUND (Training social and health care professionals in music-based therapeutic interventions to support older people with Dementia) a fost lansat în Februarie 2022 sub coordonarea IRCCS/INRCA (Italia). Va avea o durată de 28 de luni.

Partenerii proiectului sunt:

– Asociatia Habilitas (Romania)

– Scoala de Pian (Romania)

– Eurocarers (Belgia)

– Asociação – Sons do Estaminé (Portugalia)

– ACMO (Italia)

– Anziani e Non Solo Societa Cooperativa (Italia)

Obiectivele proiectului

– SOUND își propune să dezvolte un curriculum de formare a activităților pasive și active de creație muzicală pentru profesioniștii din domeniul social și medical și îngrijitorii informali activi în domeniul demenței.

– De asemenea, încearcă să producă o intervenție nonfarmacologică originală, bazată pe muzică, pentru a îmbunătăți comportamentul, starea de spirit și calitatea vieții persoanelor în vârstă cu demență pentru a întârzia în continuare declinul funcțiilor cognitive.

– SOUND vizează, de asemenea, îngrijitorii informali, care trebuie să continue să se formeze și să dobândească noi competențe pentru a-și gestiona mai bine interacțiunea cu cei dragi în viața de zi cu zi, precum și comunitatea mai largă.

PRINCIPALELE REZULTATE ALE PROIECTULUI

– Un curriculum de formare destinat profesioniștilor din domeniul sănătății și îngrijitorilor informali (în mare parte membri ai familiei) cu privire la utilizarea activităților muzicale adaptate nevoilor publicului țintă;

– Un protocol de intervenție pentru vârstnicii cu demență și îngrijitorii informali, bazat pe Activitățile Cercului, care urmează să fie proiectate împreună cu seniorii;

– O platformă digitală pentru învățarea prin cooperare, care să fie utilizată de profesioniștii din domeniul sănătății, persoanele în vârstă și îngrijitorii informali;

– O campanie europeană de conștientizare bazată pe activitatile muzicale desfășurate în timpul intervenției cu participanții în vârstă și mai tineri ai școlilor de muzică implicate în proiect, cu scopul de a contribui la mai multe comunități prietenoase cu demența.

ALTE REZULTATE ALE PROIECTULUI

– Un set de „Orientări și recomandări” capabile să implementeze validarea și recunoașterea competențelor non-formale dobândite de profesioniștii în îngrijire prin intermediul formării SOUND.

– O terapie non-farmacologică pasivă și activă, originală și cuprinzătoare, adresată persoanelor în vârstă cu demență și adaptată nevoilor lor de îngrijire.

– Un „Manual pentru replicarea, transferabilitatea și exploatarea metodologiei SOUND”, adresat profesioniștilor din domeniul social și din domeniul sănătății.

– Orientări și un set de instrumente pentru evaluarea rezultatelor intervenției SOUND cu persoane cu dementa și asupra mediului de îngrijire (adică, inclusiv profesioniștii in îngrijire și îngrijitorii informali).

– Un set de instrumente de texte, videoclipuri și spectacole live care implică persoane cu dementa, profesioniști și muzicieni de toate vârstele (într-o abordare intergenerațională) într-o campanie comună de conștientizare pentru construirea de comunități prietenoase cu demența, care să fie utilizată atât la nivel local, cât și european.

Site-ul proiectului SOUND: https://soundeuproject.eu/

Contact: asoc.habilitas@yahoo.com