DESPRE PROIECT

Misiunea noastră

COMPASS va completa un gol din oferta actuală de formare prin intermediul metodologiilor educaționale inovatoare. De asemenea, își propune să echipeze managerii de îngrijire cu competențe pentru a răspunde mai bine nevoilor actuale de pe piața muncii, în special prin îmbunătățirea abilităților lor de a conduce schimbarea către abordări de Îngrijire centrată pe persoană (PCC) în contextele lor de lucru și oferind îndrumări managerilor de îngrijire europeni cu privire la modul de implementare practic a leadership-ului centrat pe persoană, în munca lor de zi cu zi.

Scopul final al proiectului este de a promova calitatea serviciilor către persoanele în vârstă cu dizabilități, încurajând astfel incluziunea socială a acestora.

OBIECTIVE

Obiectivele proiectului Compass sunt:

Să ofere managerilor de îngrijire europeni abilități pentru a conduce schimbarea către adoptarea abordărilor de îngrijire centrată pe persoană (PCC) în contextele lor de lucru.

Să ofere managerilor de îngrijire un spațiu și o metodologie care să susțină reflecția, reflexivitatea și învățarea din experiența de lucru, în timp ce începem dezvoltarea unei rețele de profesioniști care exercită această meserie la nivel național și care sunt dornici să împărtășească un proces de dezvoltare profesională.

Dezvoltarea unei Comunități Europene de Practici (CoP) ale managerilor de îngrijire și lucrătorilor de îngrijire pentru Îngrijirea centrată pe persoană (PCC) pentru persoanele în vârstă, cu scopul de a împărtăși experiență și abilități, de a construi un limbaj comun și de a sprijini consolidarea unei noi viziuni profesionale asupra îngrijirii umaniste.

REZULTATE

Pentru a-și atinge obiectivele, parteneriatul COMPASS, cu sprijinul părților cheie interesate, va dezvolta 3 pachete de lucru.

  1. Managerii de îngrijire ca lideri pentru Îngrijirea centrată pe persoană (PCC)

Obiectivul general al acestui pachet de lucru este de a oferi managerilor de îngrijire europeni abilități pentru a conduce schimbarea către adoptarea abordărilor de îngrijire centrată pe persoană (PCC) în contextele lor de lucru.

Rezultatul final : un pachet de formare în mai multe limbi, blended learning (adică o combinație de  învățare e-learning și sesiuni de învățare față în față) adresat managerilor de îngrijire din întreaga Europă.

  • Sprijinirea reflexivității managerilor de îngrijire

Scopul acestui pachet de lucru este de a oferi managerilor de îngrijire un spațiu și o metodologie pentru a sprijini reflecția, reflexivitatea și învățarea din experiența de lucru, în timp ce începem dezvoltarea unei rețele de profesioniști care exercită această meserie la nivel național și care doresc să împărtășească un proces de dezvoltare profesională.

Rezultatul final : o metodologie pentru a conduce online grupuri reflexive de manageri de îngrijire implicați să îmbunătățească practicile de Îngrijire centrată pe persoană (PCC) ale organizațiilor lor, inspirată de metodologia „grupurilor de discuții de lucru” (WDGs).

  • Construirea și împărtășirea practicilor

Scopul acestui pachet de lucru este de a dezvolta o Comunitate Europeană de Practici (CoP) a managerilor de îngrijire și lucrătorilor de îngrijire în îngrijirea centrată pe persoană pentru ca persoanele în vârstă să împărtășească experiența și abilitățile, să construiască un limbaj comun și să sprijine consolidarea unei noi viziuni profesionale care de asemenea, transformă și consolidează identitatea rolului din perspectiva unei funcții de coordonare mai manageriale și mai puțin executivă.

Rezultatul final: o comunitate digitală de practică pentru managerii de îngrijire europeni, implicați să îmbunătățească practicile Îngrijirii centrate pe persoană (PCC) ale organizațiilor lor.

PARTENERIAT

Parteneriatul Compass este format din 7 organizații din 6 țări:

Anziani e non solo, Italia (Coordonator de proiect)

The European Association for Social Innovation, România

Aproximar, Portugalia

Cyprus University of Technology, Cipru

Asociația Habilitas, România

Redial, Irlanda

Fundacion Intras, Spania