Faceți cunoștință cu proiectul Compass

Compass este un proiect finanțat de Erasmus+ care va fi implementat între Octombrie 2022 și Ianuarie 2025.

Contextul
În prezent sunt disponibile diverse oportunități de formare în domeniul îngrijirii persoanelor în vârstă, cu scopul de a crește cunoștințele și înțelegerea în rândul lucrătorilor din prima linie de îngrijire pentru a sprijini o strategie centrată pe persoană.

Lipsesc însă cursurile educaționale pentru managerii din domeniul îngrijirii, care, având rol de coordonare, joacă, în schimb, un rol esențial în acest sens.

Soluția
Având în vedere acest lucru, Compass va completa un gol în oferta actuală de formare prin intermediul metodologiilor educaționale inovatoare. Proiectul își propune, de asemenea, să echipeze managerii din domeniul îngrijirii cu competențe pentru a răspunde mai bine nevoilor actuale de pe piața muncii, în special prin îmbunătățirea abilităților lor de a conduce schimbarea către abordări de îngrijire centrată pe persoană (PCC) în contextele lor de lucru și de a oferi îndrumări managerilor europeni din domeniul îngrijirii cu privire la modul în care să implementeze practic conducerea centrată pe persoană în munca lor de zi cu zi.

Obiectivele Compass:

  • Să ofere managerilor europeni din domeniul îngrijirii abilități pentru a conduce schimbarea către adoptarea abordărilor de îngrijire centrată pe persoană (PCC) în contextele lor de lucru.
  • Să ofere managerilor din domeniul îngrijirii un spațiu și o metodologie care să susțină reflecția, reflexivitatea și învățarea din experiența de lucru, în timp ce începem dezvoltarea unei rețele de profesioniști care exercită această meserie la nivel național, dornici să împărtășească un proces de dezvoltare profesională.
  • Dezvoltarea unei Comunități Europene de Practici ( CoP ) a managerilor din domeniul îngrijirii și a lucrătorilor din îngrijire pentru îngrijirea centrată pe persoană (PCC), pentru persoanele în vârstă, cu scopul de a împărtăși experiență și abilități, de a construi un limbaj comun și de a sprijini consolidarea unei noi viziuni profesionale asupra îngrijirii umaniste.

Rezultate preconizate:

Pentru a-și atinge obiectivele, parteneriatul Compass, cu sprijinul părților cheie interesate, va dezvolta 3 rezultate principale:

Un pachet de formare în mai multe limbi de învăţare mixtă (adică o combinație de e-learning și sesiuni de învățare față în față) adresat managerilor din domeniul îngrijirii din întreaga Europă.

O metodologie pentru a conduce online grupuri reflexive de manageri din domeniul îngrijirii, angajați să îmbunătățească practicile de îngrijire centrată pe persoană (PCC) ale organizațiilor lor, inspirată de metodologia „grupurilor de discuții de lucru” (WDGs).

O comunitate digitală de practică pentru managerii europeni din domeniul îngrijirii, angajați să îmbunătățească practicile de îngrijire centrată pe persoană (PCC) ale organizațiilor lor.

Parteneriatul:

Parteneriatul Compass este format din 7 organizații din 6 țări. Noi suntem:

Anziani e non solo, Italia – Coordonator proiect

The European Association for Social Innovation ( EaSI ), România

Aproximar, Portugalia

Cyprus University of Technology, Cipru

Asociatia Habilitas – CRFP, România

Redial, Irlanda

Fundación Intras, Spania

Aflați mai multe despre Compass de pe site-ul web al proiectului și rămâneți la curent urmând canalele sale de socializare:

Site web | Facebook | LinkedIn | Youtube

 

COMPASS – Managerii din domeniul îngrijirii – lideri în îngrijirea centrată pe persoană (PDF)