În cadrul proiectului ”C2E – Care to Entrepreneurship”, finanțat prin programul Erasmus+, a fost lansată platforma web www.c2eproject.org. Site-ul va oferi informații despre evoluția acestui proiect transnațional care promovează educația antreprenorială și stimulează antreprenoriatul social în rândul tinerilor, în special al tinerelor îngrijitoare.

Se estimează că în Europa există peste 100 de milioane de îngrijitori reprezentând aproximativ o cincime din întreaga populație europeană. Marea majoritate a acestor îngrijitori sunt tineri, în principal fete, care se confruntă cu diverse probleme legate de oportunitățile de educație, formare și ocupare pe piața muncii.

Dr. Simon Aulton, director adjunct al IARS International Institute UK, și coordonator de proiect, a declarat:

„Acest proiect propune soluția antreprenoriatului pentru creșterea incluziunii sociale a unuia dintre cele mai marginalizate grupuri ale societății, cel al îngrijitorilor tineri. Metodologia propusă pleacă de la experiența și cunoștințele practice ale îngrijitorilor tineri ajutându-i să-și dezvolte creativitatea și abilitățile antreprenoriale care să le permită să devină tineri antreprenori încrezători și de succes.”

Răspunzând priorităților Agendei de la Lisabona și Strategiei Europa 2020 care promovează antreprenoriatul ca element cheie al unei creșteri inteligente, durabile și favorabile incluziunii, C2E vizează tinerii îngrijitori în vârstă de 18-30 de ani, cu accent deosebit pe femeile provenite din familiile cu venituri mici, pentru cultivarea abilităților lor practice, creative și antreprenoriale.

Noua platformă interactivă va cuprinde articole și materiale despre evoluția proiectului, rapoarte, evenimente, ateliere și cursuri online. Website-ul va permite, de asemenea, schimbul de experiență și bune practici în țările partenere.

Proiectul este implementat de IARS International Institute UK în parteneriat cu 4 parteneri europeni:

Kentro Merimnas Oikogenieas Paidiou – KMOP (Grecia);

Asociația Habilitas – Centru Resurse și Formare Profesională(România);

Anziani e Non Solo – ANS (Italia);

Diesis Coop (Belgia).

***

IARS International Institute este o organizație neguvernamentală care militează pentru o societate mai sigură, mai echitabilă și mai incluzivă. În ultimii 10 ani, organizația a implementat proiecte educaționale, de cercetare și politici de importanță locală, națională și internațională.

IARS intervine în cele mai marginalizate comunități prin furnizarea directă de servicii, permițând organizațiilor beneficiare să-și îmbunătățească impactul social. IARS are expertiză internațională în domeniul justiției penale, al justiției restaurative, al drepturilor omului, incluziunii și politicilor. Pentru a afla mai multe informații despre Institutul Internațional IARS, vă rugăm să accesați www.iars.org.uk

Detalii despre propiect pot fi obținute la contact@iars.org.uk; S.Aulton@iars.org.uk (Dr. Simon Aulton), pe site-ul proiectului www.c2eproject.org sau pe pagina de Facebook /c2eproject.