SENIORII – Resurse în comunitate: Voluntariat la vârsta a treia


VS_curba

Grupul ţintă al proiectului cuprinde 75 de vârstnici din Bucureşti, care vor participa la cursul de formare în domeniul voluntariatului, la programul de voluntariat desfăşurat în instituţii şi 15 instituţii/comunităţi cu caracter social care vor participa la programul de voluntariat desfăşurat de seniori.
De asemenea, tot în cadrul proiectului, cel puţin 20 de ONG-uri şi autorităţi publice locale vor fi informate cu privire la importanţa activităţilor de voluntariat desfăşurate de seniori şi cel puţin 2500 de cetăţeni (din care 1000 de cetăţeni seniori) vor fi mai bine informaţi cu privire la beneficiile şi avantajele voluntariatului în rândul vârstnicilor.

SCOPUL PROIECTULUI

Scopul proiectului este creşterea implicării civice a vârstnicilor prin promovarea voluntariatului la această categorie de vârsta prin cursuri de formare, crearea unei reţele de voluntariat dedicate seniorilor şi prin îmbunătăţirea politicilor publice din acest domeniu.

Obiectivele acestui proiect sunt:

1. Creşterea gradului de participare a 75 de seniori în acţiuni de voluntariat prin formarea lor în domeniul voluntariatului timp de 3 luni şi prin plasarea celor 75 de seniori ca voluntari în diferite instituţii/comunităţi, timp de 5 luni.

2. Sporirea vizibilităţii activităţilor de voluntariat întreprinse de vârstnici în rândul a cel puţin 20 de instituţii (organizaţii non-guvernamentale şi instituţii publice) şi a cel puţin 2500 de cetăţeni în vederea creşterii nivelului de informare şi conştientizare privind importanţa dezvoltării şi promovării activităţilor de voluntariat în rândul seniorilor.

3. Stimularea voluntariatului întreprins de seniori prin îmbunătăţirea politicilor publice în acest domeniu.

REZULTATE

1. Susţinerea unui curs de voluntariat pentru 75 de seniori, pe urmatoarele teme:

– Ce este voluntariatul? Ce mă motivează să fiu voluntar?
– Comunicare
– Combaterea discursului instigator la ură
– Viaţa mea – trecut, prezent şi viitor. Cum îmi pot folosi competenţele ca voluntar?
– Formare de competente digitale
– Modul de prim-ajutor

2. Un program de voluntariat desfăşurat de vârstnici în instituţii/comunităţi diferite din domeniul social

3. Înfiinţarea unei reţele a voluntarilor seniori la nivel de Bucureşti

4. Elaborarea unui document de politică publică ce va include recomandări privind stimularea voluntariatului în rândul vârstnicilor la nivel local

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.