VS_curba

SENIORII – Resurse în comunitate: Voluntariat la vârsta a treia

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, Componenta Implicare, Sub-componenta Voluntariat.

Durata proiectului este de 1 an (1.04.2015 – 31.03.2016), iar valoarea finanţării este de 33837 €.

Proiectul este coordonat de Asociaţia Habilitas – Centrul de Resurse şi Formare Profesională, în parteneriat cu CBNRM Networking – Norvegia – un ONG care furnizează expertiza în crearea de reţele şi în promovarea incluziunii sociale.

CONTEXT SI JUSTIFICARE

Promovarea voluntariatului în rândul seniorilor este una dintre priorităţile agendei politice a Uniunii Europene, ca dimensiune de bază a angajamentului civic, fiind un factor de coeziune socială şi de creştere a calităţii vieţii la nivelul tuturor generaţiilor. Statele membre ale Uniunii Europene au adoptat diferite programe şi măsuri în vederea sprijinirii la nivel naţional şi a promovării voluntariatului în rândul vârstnicilor. În România, implicarea populaţiei în activităţi de voluntariat este scăzută (18,1% – FDSC 2010, 20% – Eurobarometrul 2010), iar implicarea populaţiei vârstnice este şi mai redusă, neexistând date pentru acest segment de vârstă. Cauzele sunt multiple – pe de o parte, lipsa unor politici publice şi strategii de promovare a voluntariatului în rândul vârstnicilor, pe de altă parte, absenţa competenţelor civice şi absenţa unei culturi a voluntariatului la această populaţie. Într-o societate cu populaţie aflată în proces accentuat de îmbătrânire (în 2012, 15% din populaţia totală a României era de peste 65 de ani, iar în 2020 va fi de 18,4% – Eurostat 2011), vârstnicii reprezintă un potenţial de resurse care poate fi valorificat în cadrul comunităţii.

Grupul ţintă al proiectului cuprinde 75 de vârstnici din Bucureşti, care vor participa la cursul de formare în domeniul voluntariatului, la programul de voluntariat desfăşurat în instituţii şi 15 instituţii/comunităţi cu caracter social care vor participa la programul de voluntariat desfăşurat de seniori.
De asemenea, tot în cadrul proiectului, cel puţin 20 de ONG-uri şi autorităţi publice locale vor fi informate cu privire la importanţa activităţilor de voluntariat desfaşurate de seniori şi cel puţin 2500 de cetăţeni (din care 1000 de cetăţeni seniori) vor fi mai bine informaţi cu privire la beneficiile şi avantajele voluntariatului în rândul vârstnicilor.

SCOPUL PROIECTULUI

Scopul proiectului este creşterea implicării civice a vârstnicilor prin promovarea voluntariatului la aceasta categorie de vârstă prin cursuri de formare, crearea unei reţele de voluntariat dedicate seniorilor şi prin îmbunătăţirea politicilor publice din acest domeniu.

Obiectivele acestui proiect sunt:

– Creşterea gradului de participare a 75 de seniori în acţiuni de voluntariat prin formarea lor în domeniul voluntariatului timp de 3 luni şi prin plasarea celor 75 de seniori ca voluntari în diferite instituţii/comunităţi, timp de 5 luni.

– Sporirea vizibilităţii activitatilor de voluntariat întreprinse de vârstnici în rândul a cel puţin 20 de instituţii (organizaţii non-guvernamentale şi instituţii publice) şi a cel puţin 2500 de cetăţeni în vederea creşterii nivelului de informare şi conştientizare privind importanţa dezvoltării şi promovării activitatilor de voluntariat în rândul seniorilor.

– Stimularea voluntariatului întreprins de seniori prin îmbunătăţirea politicilor publice în acest domeniu.

REZULTATE

– Susţinerea unui curs de voluntariat pentru 75 de seniori, pe următoarele teme:

– Ce este voluntariatul? Ce mă motivează să fiu voluntar?

– Comunicare

– Combaterea discursului instigator la ură

– Viata mea – trecut, prezent şi viitor. Cum îmi pot folosi competenţele ca voluntar?

– Formare de competenţe digitale

– Modul de prim-ajutor

– Un program de voluntariat desfăşurat de vârstnici în instituţii/comunităţi diferite din domeniul social

– Înfiinţarea unei reţele a voluntarilor seniori la nivel de Bucureşti

– Elaborarea unui document de politică publică ce va include recomandări privind stimularea voluntariatului în rândul vârstnicilor la nivel local

 

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org